Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць

Т. М. Кравчук, О. С. Курочка
2015 Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ  
<p>Мета дослідження: розробити методику фізичного виховання дівчат старшого шкільного віку засобами боді-балету та перевірити її ефективність.</p><p>Методи дослідження. Для вирішення завдань, поставлених у роботі, було використано наступні методи дослідження: вивчення та аналіз педагогічної і науково-методичної літератури; бесіди з фахівцями та анкетування; педагогічні спостереження; педагогічне тестування; методи математичної статистики. Експеримент проводився на базі старших класів ЗОШ № 167
more » ... . Харків і тривав з вересня 2012 року по квітень 2013 року. В якості досліджуваних були учениці старших класів у кількості 15 осіб — контрольна група та 15 — експериментальна група. Досліджувані контрольної групи відвідували уроки фізичної культури, що проводилися за навчальною програмою загальноосвітніх шкіл. Для досліджуваних експериментальної групи протягом трьох місяців проводилися заняття з боді-балету.</p><p>Висновки. Розроблена методика фізичного виховання дівчат старшого шкільного віку засобами боді-балету синтезує в собі елементи класичної хореографії, оздоровчої аеробіки йоги, і пілатесу та крім фізкультурно-оздоровчої цінності несе в собі ще й художньо-естетичну, яка сприяє формуванню танцювальності, музичності, виразності і творчої активності особистості. </p><p>Організація і проведення занять з елементами боді-балету в старших класах сприяє підвищенню рівня розвитку гнучкості, сили, спритності та витривалості старшокласниць, що було експериментально доведено у ході нашого дослідження.</p><div> </div>
doi:10.17309/tmfv.2013.4.1035 fatcat:5vow2epsnvd4jeta4ttntifuke