Kronik: Hong Kong'un Şemsiye Hareketi'nde sınıflar ve kalabalıkların siyaseti

ERGENÇ Ceren
2014 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
da 74 gün devam edip 11 Aralık 2014"te son bulan Şemsiye Hareketi"ndeki şemsiyelerin renkleri değil. Uluslararası medyanın adlandırmasıyla Şemsiye Devrimi, göstericilerin kendi seçtiği isimle Central"ı Sevgi ve Barışla İşgal Et eylemine bir şekilde müdahil olmuş sınıf ve siyasetlerin kendilerine seçtiği renkler. Gerçekten de Hong Kong"un bu siyasi hareketi bu kadar renkli. Bir kaleydeskopta çevirir gibi oluşan renklere bakarak Şemsiye Hareketi"ne orta sınıf hareketi de dendi, öğrenci hareketi
more » ... , işçi hareketi de anarşist hareket de. Bu yazıda Hong Kong"daki işgal hareketinin arkaplanını ve bileşenlerine bakarak hareketi anlamaya çalışacağız.
doi:10.1501/sbfder_0000002341 fatcat:eu277ucymbhjdixyx5x3uz4wju