İnce Barsak Obstrüksiyonunda Strangülasyon-İnkarserasyon Ayrımı: Klinik ve Laboratuar Bulgular

Okan Murat Aktürk, Yeliz Aktürk, Erdinç Çetinkaya
2015 Çağdaş Tıp Dergisi  
ÖZET İnce barsak obstrüksiyonunun en sık sebebi postoperatif adezyonlardır. Diğer sık görülen nedenler herniler, neoplazmlar, inflamatuar barsak hastalıkları ve safra taşları gibi nedenlerdir. Adezyona bağlı tıkanıklıkların %80'i konservatif tedavi ile geriler ve cerrahi girişim gerektirmez. İntestinal strangülasyon ince barsak tıkanıklığının korkulan bir komplikasyonudur. Hangi hastaların acil cerrahi tedaviye ihtiyacı olduğu, hastalığın değişken doğasından dolayı halen önemli bir konu olarak
more » ... artışılmaktadır. Barsak tıkanıklığında strangülasyon için klinik tanısal kriterlerin belirlenmesi, müdahale gerektiren hastaların erkenden tanınmasını ve daha iyi klinik sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: intestinal obstrüksiyon, strangülasyon, inkarserasyon ABSTRACT The primary cause of intestinal obstructions is postoperative adhesions. The other common causes are hernias, neoplasms, inflammatory bowel diseases and gallstones. The obstructions that are caused by adhesions resolve with medical therapy and does not require surgery. Strangulation of the intestines is the most frightening complication of obstruction. Which patients need urgent surgical intervention and who do not is an important issue because of the nature of the disease. Identifying clinical features of strangulation in intestinal obstruction may help detection of patients who require urgent intervention and get better outcomes.
doi:10.16899/ctd.67701 fatcat:3dlw6nddpfapdgx54gdkemlsg4