Karmaşıklığın Dansı: Suriye Uyuşmazlığı Bağlamında ABD-Türkiye İlişkileri

Burcu SARI KARADEMİR
2019 Uluslararasi Iliskiler/ International Relations  
Alliances under unipolarity operate with different logic than under bipolarity. Unipolarity makes the twin dangers of abandonment and entrapment more likely for the weaker states that need the unipole for the pursuit of their regional security interests. The article takes the US-Turkish relations within the context of Syrian conflict as exemplary and shows how the strategic discrepancies between the US-Turkish positions paved the way for Turkey's abandonment in Syria. The article concludes that
more » ... the unipole's strategic alliance commitments are no longer reliable for regional allies to assume risky regional restructuring roles as they face the risk of abandonment on the halfway. Karmaşıklığın Dansı: Suriye Uyuşmazlığı Bağlamında ABD-Türkiye İlişkileri ÖZET İttifakların tek kutuplulukta işleyiş mantıkları iki kutupluluktakinden farklıdır. Tek kutupluluk, güvenlik çıkarları için tek kutup-devletin desteğine ihtiyacı olan zayıf müttefiki terkedilme ve tuzağa düşürülme ikiz tehlikelerine daha çok maruz bırakmaktadır. Bu makale, Suriye krizi bağlamında Türk-Amerikan ilişkilerini tek kutupluluk altında ittifak ilişkilerinin bir örneği olarak ele almakta ve Türkiye'nin Suriye politikasında stratejik müttefikince nasıl terkedildiğini anlatmaktadır. Sonuç olarak makale, tek kutup-devletin ittifakına veya diplomatik taahhütlerine tam olarak güvenilemeyeceği savına dayanarak tek kutup-devlete bağlı bölgesel yapılandırma girişimleri gibi riskli güvenlik politikalarının yarı yolda bırakılma tehlikesini eskisine göre daha yüksek oranda barındırdığının altını çizmektedir.
doi:10.33458/uidergisi.588897 fatcat:azp5z5toefhs5jutbm4ry2ayba