Analiza porównawcza biblioteki jQuery Mobile i frameworka Bootstrap w wytwarzaniu stron responsywnych

Marta Wrońska, Małgorzata Plechawska-Wójcik
2016 Journal of Computer Sciences Institute  
Artykuł przedstawia analizę porównawczą technologii jQuery Mobile oraz frameworka Bootstrap w procesie wytwarzania stron responsywnych. Porównanie odbywa się na podstawie dwóch stron wykonanych w tych obu technologiach. Kryteriami analizy są: kompatybilność z urządzeniami mobilnymi, ułatwienia i gotowe komponenty, szybkość ładowania na różnych urządzeniach, wielkość kodu oraz zgodność ze standardami W3C i Google. Każda z technologii w dużym stopniu ułatwia proces tworzenia stron, aczkolwiek
more » ... ry Mobile jest narzędziem znacznie bardziej rozbudowanym.
doi:10.35784/jcsi.119 fatcat:n65e4wvoyff47l4eexvl2pmtve