Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego

Leszek Baran
2019
Tekst został poświęcony wartościom, normom oraz działaniom z jednej strony propagowanym i podejmowanym, a na pewno deklarowanym przez Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego jako organizację, z drugiej zaś wyznawanym i realizowanym (na pewno deklarowanym) przez jego przede wszystkim nastoletnich aktywistów. Charakterystyki obu systemów aksjonormatywnych stowarzyszenia – oficjalnego i deklarowanego przez szeregowych członków – dokonano na podstawie analizy dokumentów i publicznych
more » ... iedzi jego liderów oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Z ich pomocą próbowano też określić typ patriotyzmu dominującego w przekonaniach badanych strzelców. W tym celu zaproponowano trzy kategorie patriotyzmu: flagi, godła i pięści. W konsekwencji dokonanych ustaleń naszkicowano aksjonormatywny portret nastoletnich członków związku i sformułowano kilka postulatów dotyczących roli tego stowarzyszenia jako składowej systemu socjalizacji.
doi:10.34862/rbm.2018.1.15 fatcat:5kmweyyphfajtpawqvcixvq46a