Sử dụng một số nguyên lí của toán rời rạc vào bài toán đếm bồi dưỡng sinh viên Olympic

Thiếu Tráng Lê
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Toán rời rạc là một dạng toán khó và có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng giải toán và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cho sinh viên. Các bài toán rời rạc được coi trọng trong chương trình môn toán phổ thông và đại học, cao đẳng của nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dạng toán này còn chưa đề cập nhiều trong chương trình, chủ yếu được bổ sung cho học sinh giỏi thi các đội tuyển toán. Tuy nhiên, nếu không nắm được mạch kiến thức và phân loại
more » ... ầy đủ, sinh viên trong đội tuyển Olympic toán cũng làm chưa tốt dạng toán này. Do vậy, việc trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao giúp cho sinh viên có thể giải quyết tốt dạng toán này.
doi:10.51453/2354-1431/2018/242 fatcat:deiwxjhtq5hs7mnuer7ngsdble