BREXIT'İN AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GENİŞLEME POLİTİKASI VE AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI'NA ETKİLERİ

Hatice YAZGAN
2021 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi  
Öz Avrupa Birliği'nin (AB) Genişleme Politikası ve Avrupa Komşuluk Politikası, Birliğin etkili dış politika araçlarıdır ve mevcut durumda kimi zaman AB'nin derinleşme sorunları yanında, ekonomik krizin etkileri, göç, terörizm ve günümüzde gözardı edilemeyen bir unsur olan kamuoyunun etkisiyle eleştiriye uğramaktadır. Bu durumda Brexit, söz konusu politikaları etkileyen yeni bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Hükümetlerarası niteliği haiz AB dış politikasının Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen
more » ... rvede, genişleme politikası ile ilgili kararlarda da görüldüğü üzere Fransa-Almanya ekseninde belirlenecek olması Brexit ile daha belirgin hale gelmiştir. Brexit etkisi ile ortaya çıkabilecek sonuçlar ve kamuoyunun özellikle genişleme politikasına olumsuz bakışı, bu politika kapsamındaki ülkelerin zaten kırılgan olan siyasi ve ekonomik yapısının etkilenmesine neden olabilir. Ancak, Brexit sonrasında da AB'nin geleceği ve farklılaştırılmış entegrasyon tartışmalarının AB genişleme ve komşuluk politikasını belirlemeye devam edeceğini söylemek mümkündür.
doi:10.32450/aacd.979238 fatcat:kr5bq2wk2bffnejtlps6apz2bq