SINGLE-PHASE HYBRID FILTER AT THE INPUT OF THE RECTIFIER WITH A CAPACITIVE FILTER AND ACTIVE LOAD
ОДНОФАЗНИЙ ГІБРИДНИЙ ФІЛЬТР НА ВХОДІ ВИПРЯМЛЯЧА З ЄМНІСНИМ ФІЛЬТРОМ ТА АКТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Yu.V. Marunya, Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Peremohy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine,
2020 Praci Institutu elektrodinamiki Nacionalanoi akademii nauk Ukraini  
Розглянуто способи покращення якості електричної енергії однофазного мостового випрямляча з ємнісним фільтром та активним навантаженням. Проведено математичне моделювання пристроїв фільтрації струму для такої установки і наведено їх розрахункові характеристики. Встановлено переваги використання гібридного фільтру, що складається з активного фільтру та пасивного LMC-фільтру. Бібл. 8, рис. 3, таблиця. Ключові слова: гібридний фільтр, реактивні елементи, активне навантаження, ємність. Вступ. В
more » ... тричних мережах, особливо в автономних системах електроживлення за нелінійних навантажень, проблема електромагнітної сумісності (ЕМС) споживачів є дуже актуальною, адже емісія вищих гармонік струму спотворює форму струму живлення, що негативно впливає на надійність та стабільність роботи обладнання, призводить до додаткових втрат потужності та до зростання встановленої потужності первинних джерел енергії в таких системах електроживлення. Цьому питанню присвячено велику кількість праць світової наукової літератури, адже частка нелінійних навантажень в енергосистемі останнім часом зростає, і пристрої фільтрації вищих гармонік струму мають відповідати все більш жорстким нормативним обмеженням показників параметрів електричної енергії [1, 2]. У сукупності всі ці чинники сприяють пошуку оптимальних варіантів для досягнення покращення ЕМС споживача з мережею електроживлення, а саме: можливостей зменшення нелінійних завад, втрат енергії, впливу на чутливість обладнання, збільшення його продуктивності та терміну служби. Одним із способів покращення ЕМС може бути використання гібридних фільтрів [3], що поєднують у собі переваги пасивних (ПФ) та активних (АФ) фільтрів. У роботі [4] проведено порівняльний аналіз застосування ПФ для покращення якості електричної енергії, що споживається випрямлячем з ємнісним фільтром та активним навантаженням. Порівнювались два варіанти ПФ, встановлених на вході випрямляча, а саме лінійного реактора та широкосмугового LMC-фільтра [5]. Метою даної роботи є порівняльний аналіз використання для фільтрації струмів споживання випрямлячем тільки ПФ та гібридного фільтра, що поєднує у своєму складі активний фільтр та пасивні фільтри, що розглядалися в роботі [4]. На рис. 1 наведено схему гібридного фільтра, що складається з пасивного LMC-фільтра та активного фільтра паралельного типу [6, 7]. Для спрощення моделювання активний фільтр представлений паралель-
doi:10.15407/publishing2020.55.011 fatcat:isw63sszmvax5mrl5xgpwhytuy