EVALUATION OF PARAMETERS OF X-RAYS DIAGNOSTIC APPARATUS

L Dediv, M Roev
unpublished
Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій-Тернопіль 16-17 листопада 2017. 45 УДК 518.715.6 Л.Є. Дедів канд. техн. наук, доц., М.П. Роєв Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИПРОМІНЮВАЧІВ Х-ПРОМЕНЕВИХ ДІАГНОСТИЧНИХ АПАРАТІВ
fatcat:4jymcmdqofgaldwzifypabk6eu