СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ І ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Liudmyla Berezovska, Khrystyna Kolodchak
2019 Osvìtnìj Prostìr Ukraïni  
В статті розглядається процес соціалізації учнівської молоді в діяльності молодіжних та дитячих громадських організаціях. Проаналізовано різні підходи науковців до питань соціалізації підростаючого покоління в соціальних інститутах, зокрема, громадських організаціях; розкрито зміст поняття "громадська організація " та "дитяча молодіжна громадська організація"; форми взаємодії, напрями співпраці соціального працівника з молодіжними та дитячими громадськими організаціями; визначено особливості
more » ... іалізації молоді в умовах соціально-педагогічної діяльності в громадських організаціях. В роботі зазначено, що сучасна молодь характеризується підвищеною потребою бути причетною до суспільних явищ, намагається самоствердитись, зайняти активну життєву позицію. Проте, через недостатню обізнаність, нестачу життєвого досвіду, частина молоді схильна до сприйняття негативних впливів і може стати на асоціальний шлях розвитку, бути втягнута під вплив "вулиці". Щоб цього не сталося, потрібно подбати про змістовне заповнення вільного часу молодого покоління, залучаючи їх до суспільно корисної діяльності. Молодіжні та дитячі громадські організації сприяють їх включенню в життя суспільства, дозволяють набути позитивного досвіду соціальної взаємодії, захищають інтереси та права дітей і молоді. Для ефективності роботи, спрямованої на успішну соціалізацію підлітків, необхідно попередньо здійснити низку заходів з ознайомлення соціальних педагогів і представників громадських організацій зі складовими соціально-педагогічної роботи з дітьми підлітко вого віку. Зміст взаємодії школи й молодіжної організації, форми та методи спільної діяль
doi:10.15330/esu.16.137-143 fatcat:ftzs4jfoazbqnlr6nrkhgwzq3i