Results of patent ductus arteriosus closure during adulthood using different devices

Abdullah Erdem
2011 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Amaç: Bu çalışmada erişkin yaşta tanı konulan ve farklı cihazlarla kapatılan patent duktus arteriyozus (PDA) olguları sunuldu. Ça lış m a pla nı: Ağustos 2003 -Aralık 2009 tarihleri arasında PDA kapatılması için kliniğimize gönderilen veya tanısı kliniğimizde konulan 18 yaşından büyük hastalar çalışmaya alındı. Elli yedi hastada (14 erkek, 43 kadın; ort. yaş 32.1±15.7 yıl; dağılım 18-69 yıl) PDA kapatma işlemi gerçekleştirildi. İşlem başarısı %100 idi. Patent duktus arteriyozus kapama işlemi
more » ... us kapama işlemi için 31 hastada duct occluder, 17 hastada kontrollü salınımlı koil, dokuz hastada Gianturco koil kullanıldı. Transtorasik ekokardiyografik inceleme sonucunda PDA tanısı konulan hastalardan devamlı üfürümü olanların tamamında kapatılma endikasyonu konuldu. Üfürüm duyulmayan, sessiz PDA'sı olan hastalarda kapatma işlemi hastanın isteği üzerine gerçekleştirildi.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2011.040 fatcat:oh2v4lbwije5torh7tqegnstge