Radiation Pattern Analysis and Advanced Phase Shifter Development for designing Phased Smart Antenna Arrays

O. M. Manu, M. Dimian, A. Graur
2012 Elektronika ir Elektrotechnika  
This paper presents an analysis of beamforming and radiation pattern of various phased antenna arrays configurations which are intended for use in low cost Radio Frequency Identification or Wireless Sensor Networks applications for wireless process monitoring and location. The location process is based on the estimation of direction-of-arrival by determining the angle-of-arrival of radio signals. The beamforming and the steering of the antenna's lobes are obtained via a linear phase excitation
more » ... f the signal applied to the array elements. Several configurations of various geometries and sizes are analyzed in order to obtain an array with narrow main beam and good scanning capabilities. Finally, the main elements of the developed hardware implementation involving phase shifter based on vector modulators are discussed. Ill. 14, bibl. 14 (in English; abstracts in English and Lithuanian). O. M. Manu, M. Dimian, A. Graur. Kryptingumo diagramų analizė ir fazės sukiklio sukūrimas projektuojant fazuotų išmaniųjų antenų masyvus // Elektronika ir elektrotechnika. -Kaunas: Technologija, 2012. -Nr. 1(117). -P. 105-110. Pateiktos įvairių fazuotų antenų masyvų, skirtų naudoti pigiose radijo dažnio identifikavimo arba bevielių jutiklių tinklų sistemose, konfigūracijų kryptingumo diagramos. Lokacijos procesas pagrįstas krypties nustatymu įvertinant radijo signalų sklidimo kampą. Spindulys formuojamas ir antenos dalys reguliuojamos žadinant signalo, siunčiamo į masyvo elementus, fazę. Ištirtos kelios įvairių matmenų ir geometrijų konfigūracijos siekiant nustatyti masyvą su siaura diagrama ir geromis skenavimo galimybėmis. Aptarti pagrindiniai aparatinės realizacijos elementai. Il. 14, bibl. 14 (anglų kalba; santraukos anglų ir lietuvių k.).
doi:10.5755/j01.eee.117.1.1063 fatcat:zzdxdoazrvf4zel7fqumeyofiu