Om interglaciala aflagringar i Jemtland

A. G. Högbom
1893 Geologiska Foereningan i Stockholm Foerhandlingar  
Skandinaviens begge nedisningnrD4 framsttilde DE GEER den fiiriiiodnn, att dessn skiktade aflagringnr vore interglacialn ocli att den ijfverlagrande iiiorlnen ocli den g e n o~~~ de bevnmde rcfflornn S. G. U. * 1)qbok 1E.S Grol. FBren. E'cirh. 12: 396. ' Crol. Ftren. Ftrh. 10: 11)s. Ser. c, X:o 50, 16%~.
doi:10.1080/11035899309443784 fatcat:ryni4eg3obgchgsyqkkqbdbyfy