ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken ENVER BAKİ'NİN ÖYKÜ VE ŞİİR KİTAPLARI ÜZERİNE

Ülker Şen
2009 Journal of World of Turks ZfWT   unpublished
Edebiyat ürünleri; bir milletin kültür, düşünüş ve duygu dünyasını dil aracılığı ile fertlere aktarır. Türk edebiyatı da edebiyat ürünleri açısından son derece zengindir. Edebiyat her dönem ve toplumda önemini korumuştur. Atatürk, edebiyatın bu önemini "Beşeriyette en müspet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan, hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için mukadder olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek dahi, kendini içinde bulunduğu içtimai heyete anlatabilmek ve bu büyük insanlık
more » ... kahramanlık yolculuğunu hazırlayabilmek için, uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fedakâr ve kahraman yapıcı, vasıtayı edebiyatta bulur." sözleri ile dile getirmiştir 1. Türk edebiyatı Atatürk'ün de ifade ettiği "uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fedakâr ve kahraman yapıcı" özelliğini hiç yitirmemiştir. Türk edebiyatı ifadesi Türklerin meydana getirdiği ve Türk dili ile yapılmış bütün edebî eserleri içine almaktadır. Ne yazık ki bizler, Türkiye dışında meydana gelmiş edebiyat ürünlerinden gereği kadar haberdar değiliz ya da Türk dünyası edebiyatı yeni nesillere yeterince aktarılamamaktadır.
fatcat:vtxeysuztvg4lpulsreh7yyyqy