Fotografia prasowa a podpis – ujęcie typologiczne

Joanna Szylko-Kwas
2020 Studia Medioznawcze  
Artykuł przedstawia typologię podpisów znajdujących się pod fotografiami w dziennikach ogólnoinformacyjnych. Przeprowadzona analiza prezentuje relacje pomiędzy zdjęciem a tekstem, który ją opisuje. Celem badań było ukazanie, jak słowo, które towarzyszy obrazowi, wpływa na odczytanie treści wizualnej. Materiałem badawczym były trzy codzienne tytuły informacyjne o najwyższej sprzedaży ogółem.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.355 fatcat:mbtt2aiezngybd3rgyutfcjpre