Effects of Cold Exposure on the Plasma Glucose and Insulin Level in Hens
鶏の血漿グルコースとインスリン濃度に及ぼす寒冷暴露の影響

Minoru MORITA, Yasushi OHTOMO, Shinnichi ODA, Kazuo KATOH, Yoshio SHOJI, Yasuyuki SASAKI, Tsuneyuki TSUDA
1989 Nihon Chikusan Gakkaiho  
doi:10.2508/chikusan.60.7 fatcat:iiqr3uuygfbblohxqzlubbp5vq