Estrogenic effect of chromium – an important metalloestrogen in the modulation of endocrine pathways
Estrogenowe działanie chromu – ważny metaloestrogen w modulowaniu szlaków endokrynnych

Ewa Sawicka, Karolina Jurkowska, Agnieszka Piwowar
2019 Farmacja polska  
doi:10.32383/farmpol/116118 fatcat:cntd2iqxnnbhxkphykdamvkyyq