Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja MARTYNA PRYSZMONT-CIESIELSKA

Wydział Historycznych, Uniwersytet Pedagogicznych, Wrocławski
unpublished
Między performansem a działaniem-o pewnym wariancie badań posługujących się sztuką (na marginesie projektu poświęconego matkom wykluczonym) Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu badań posługujących się sztuką w autorskim projekcie pt. Matki wykluczone społecznie. Cele badań zorientowane są m.in. na: poznanie doświadczeń matek wykluczonych społecznie; pobudzenie autorefleksji badanych kobiet nad ich doświadczeniami macie-rzyństwa; uwrażliwienie i budowanie krytycznej refleksji uczestników i
more » ... odbiorców badań związanej z doświadczeniami badanych kobiet. Proponowany model badań przez sztukę przyjmuje formę uczest-niczącej, krytycznej i zaangażowanej społecznie praktyki badawczej. W niniejszym tekście omówione zostały kolejne etapy zastosowanego modelu. Specyficzne jest tu włączenie elementów sztuki do proce-su badawczego. Na podstawie przeprowadzonych badań zostaną przygotowane scenariusze dla zapro-szonych do projektu aktorek, których zadaniem będzie odegranie kobiet badanych. Sceny te będą sfil-mowane, a następnie upublicznione podczas performansu. Słowa kluczowe: badania posługujące się sztuką, krytyczne i zaangażowane praktyki badawcze, ma-cierzyństwo O ile w tradycyjnych podejściach do nauk społecznych ważna była rzetelność badań, dowody, definitywność, o tyle w ramach modelu zaangażowanych w problemy społeczne, zorientowanych na działanie badań aktywnych ważne jest to, aby badanie umożliwiało ekspresję, by możliwe było pokazanie różnorodności, pełni ludzkiego doświadczenia (Finley 2009, s. 60).
fatcat:ylnn3fg2knfwbciih75wmbuwai