Some thoughts on Digital Culture

Charlie Gere
2010 Digithum  
Resum Aquest article examina algunes de les implicacions dels transcendentals canvis que comporten les noves tecnologies digitals, sobretot amb relació a les concepcions del subjecte, el consumidor i la comunitat. Paraules clau web 2.0, cultura digital, internet dels objectes Abstract This essay considers some of the implications of the momentous changes being brought about by new digital technologies, particularly in relation to conceptions of the subject, the consumer and community.
doi:10.7238/d.v0i12.915 fatcat:m6a6styiq5axhhem7jbnkmwdoy