Jak mięśnie komunikują się z innymi narządami i co z tego wynika?

Ewa Ziemann
2021 Kosmos  
Wysiłek fizyczny stymuluje mięśnie do zwiększonej czynności hormonalnej polegającej na uwalnianiu peptydów, mikroRNA, metabolitów i pęcherzyków pozakomórkowych, które zostały określone wspólnym mianem miokin. Mogą one mieć działanie lokalne, jak również ogólnoustrojowe tj. komunikować się i zmieniać czynność innych organów w naszym organizmie. Są użytecznymi biomarkerami w monitorowaniu treningu sportowego, ale też w rehabilitacji osób z cukrzycą, chorobami neurodegeneracyjnymi, układu
more » ... mi, układu krążenia, a nawet osób z nowotworami. Jednorazowy i regularny wysiłek fizyczny decyduje o uwalnianych peptydach. Istotnym bodźcem jest też rodzaj skurczu mięśniowego. Miokiny mogą regulować zmiany w funkcjonowaniu wielu układów, stymulując powstawanie nowych szlaków sygnałowych. Często jest to droga dwukierunkowa. Mimo, że ta funkcja biologiczna została opisana tylko dla 5% wszystkich znanych z pośród ponad 600 miokin, to jej identyfikacja stanowi nowy paradygmat dla roli wysiłku fizycznego jako "medycyny jutra".
doi:10.36921/kos.2020_2707 fatcat:zdnos3ogvrdmhpm6mfrt6ki6am