Stavovi i mišljenja učenika o osobama s duševnim poremećajima

Danijela Vukotić, Radoslav Kosić
2021 Sestrinski glasnik/Nursing Journal  
Cilj istraživanja : Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenja o osobama s duševnim poremećajima kod učenika Medicinske škole Karlovac smjera medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege i fizioterapeutskih tehničara, te utvrditi postoje li razlike s obzirom na smjer obrazovanja učenika, spol, mjesto stanovanja i obiteljsku anamnezu. Ispitanici i metode : Provedeno je presječno istraživanje u svibnju 2020. godine u kojem su sudjelovala 73 ispitanika. Ispitanici su bili punoljetni učenici
more » ... četvrtog razreda smjera fizioterapeutski tehničar i učenici petih razreda smjera medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege Medicinske škole Karlovac. Korišten je anketni upitnik. U prvom dijelu upitnika dobiveni su sociodemografski podaci, a drugi je dio upitnika OMS-HC skala (eng. The opening minds scale for Health Care Providers) za ispitivanje mišljenja o osobama s duševnim poremećajima. Rezultati: Ne postoje razlike u mišljenjima o osobama s duševnim poremećajem s obzirom na smjer obrazovanja, mjesto stanovanja i obiteljsku anamnezu. Statistički značajna razlika dobivena je u varijabli spol učenika. Zaključak: Dobiveni rezultati ukazuju na to da učenici imaju pozitivna mišljenja o osobama s duševnim poremećajima.
doi:10.11608/sgnj.26.2.6 fatcat:7knidllwi5dj5lcobbhupar6wq