Забезпечення Психічного Здоров'Я Суддів З Метою Поліпшення Якості Здійснення Правосуддя

В.В. Пузанова, Гладкий В.В.
2018 Zenodo  
Доповідь є вступом до проблематики забезпечення психічного здоров'я суддів в сучасній Україні, з урахуванням триваючої політики демонізації судової гілки влади. Пропонується запровадження Психологічної служби в судовій системі та "кабінетів психологів" в судах. Єдиною метою запровадження та діяльності означеної Психологічної служби та "кабінетів психологів" має бути підтримання психічного здоров'я суддів, а тому, нормативно-правова база їх функціонування повинна унеможливити будь-який тиск на суддів за допомогою пропонованої новації.
doi:10.5281/zenodo.1233009 fatcat:me72z2zxhnd2bk6tqafq64qdbi