Trends in website development based on the chosen functionalities in qualitative aspect

Urszula Garczarek-Bąk
2016 Studia Oeconomica Posnaniensia  
The aim of this paper is to examine the essential features of every good business website. This article presents the ways of improving both the efficiency of website and the performance of the system. The methodology is based on literature research and Internet resources, since those are the most up to date information sources about new trends in web page development. The key elements of a high quality website (including site characteristics) and crucial information that indicates the quality
more » ... the content were analyzed. Particular attention was devoted to the trends driving the future of websites that could result in significant image improvement without high expense. Most websites have flaws for a number of reasons, not only related to the limitation of resources, but also due to the ignorance or inattention of webmasters, so the website quality aspects in relation to new trends, identified in this paper, can be used as insights for the improvement of web pages' quality. Trends in website development based on the chosen functionalities 165 TRENDY W TWORZENIE STRON WWW NA PODSTAWIE WYBRANEJ FUNKCJONALNOŚCI W ASPEKCIE JAKOŚCI Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie głównych cech, którymi powinna się charakteryzować biznesowa strona internetowa. W artykule zaprezentowano metody umożliwiające poprawę zarówno jakości użytkowania strony internetowej, jak i wydajności systemu informatycznego. Metodologia badawcza została oparta na studiach literaturowych oraz źródłach internetowych, jako że jest to najbardziej aktualny zbiór informacji dotyczących trendów w rozwoju stron www. Analizie poddane zostały kluczowe elementy dobrej jakościowo strony internetowej (z uwzględnieniem jej charakterystyk) oraz niezbędne informacje, które świadczą o wysokiej jakości treści na niej zamieszczonej. Szczególną uwagę poświęcono trendom, które w przyszłości mogą skutkować znaczną poprawą jakości wizerunku firmy, bez ponoszenia wysokich wydatków. Większość stron posiada usterki wynikające z wielu różnych przyczyn powiązanych nie tylko z ograniczeniami budżetowymi, ale także z ignorancją bądź nieuwagą administratorów. Zaprezentowane w artykule aspekty jakościowe w nawiązaniu do nowych trendów mogą służyć jako wskazówki służące poprawie jakości stron internetowych. Słowa kluczowe: jakość serwisu, użyteczność, funkcjonalność, zawartość i wygląd stron internetowych.
doi:10.18559/soep.2016.10.12 fatcat:o22fzzsm6rgl5lgo2f7u33vzvm