Obesity and kidney

Vladimír Teplan, Martin Lukáš, Pavel Beňo, Milan Lukáš
2017 Gastroenterologie a hepatologie  
Hereditárny angioedém ako príčina bolestí brucha Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 510-516 510 Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství: přehledová práce Souhrn: Řada studií prokazuje těsný vztah mezi obezitou a onemocněním ledvin. Může se jednat o přímé poškození při obezitou indukované nefropatii či léze spojené s hypertenzí a diabetem. Mechanizmus, kterým obezita vede k poškození nefronů v ledvinách, není dosud plně objasněn, jedná se nepochybně o kombinaci vlivů hemodynamických, metabolických a
more » ... h, metabolických a místně zánětlivých. Metodika: Léčebné postupy jsou zaměřeny jak na ovlivnění obezity, tak na léčbu přidružených rizikových faktorů, jako je hypertenze, diabetes a hyperlipidemie. Omezení příjmu energie ve stravě a zvýšená fyzická aktivita představují první doporučení pro obézní pacienty. Výsledky: Do terapie obézních nefrologických nemocných, u nichž dietní a cvičební program není účinný, patří postupy snižující příjem stravy zákroky, které jsou buď endoskopické, nebo chirurgické. Vždy dáváme přednost co nejšetrnějším postupům, abychom předešli možným poruchám vnitřního prostředí. Výkony bariatrické chirurgie jsou u nefrologických nemocných vč. transplantace ledviny pro zvýšené riziko vodní a elektrolytové dysbalance indikovány ve speciálních případech, především u komplikované závažné obezity před transplantací, ale jejich počet celosvětově roste. Závěry: Bylo opakovaně prokázáno, že u nemocných s redukcí viscerálního tuku všemi metodami se upravují renální funkce, klesá proteinurie, snižuje se krevní tlak, zlepšuje kompenzace diabetu, a tak se také výrazně zlepšuje jejich dlouhodobá životní prognóza. Klíčová slova: obezita -nefropatie -dieta -endoskopie -bariatrie Summary: Many studies have confirmed the close link between obesity and renal disease. Direct damage is caused by obesity-induced nephropathy, hypertension, and diabetes. The mechanism responsible for nephron damage has not yet been fully elucidated, but no doubt it involves hemodynamic, metabolic, and local inflammation factors. Methods and Results: Management focuses on controlling of hypertension, diabetes, and hyperlipidemia and, of course, restricting food energy intake and increasing physical activity. We prefer to use the least invasive methods to minimise internal environment disturbances. If these approaches are not successful, other methods must be used such as endoscopy and bariatric surgery. Due to potential risk of mineral and water disturbances, surgery management is indicated only in special case of serious obesity, mainly before kidney transplantation, but number of cases treated in this way is growing worldwide. Conclusion: It was repeatedly confirmed that in patients with a remarkable reduction of visceral fat mass, renal function was corrected, proteinuria decreased, hypertension and diabetes were better managed, and therefore their long-term well-being and life expectancy were also much better.
doi:10.14735/amgh2017510 fatcat:afmgeejel5eiffjksamumucqsq