EESTI KEELEUUENDUS JA MURDED

K Pajusalu
2012 The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society  
Sissejuhatus Eesti rahvuslik ärkamine XIX sajandi keskel andis hoo ühtse rahvusliku kirjakeele loomisele. Siiski XX sajandi alguseni jäi eesti kirjakeel suhteliselt nõrgalt normeeritud keeleks, kus kirjutaja päritolu paistis tavaliselt välja tema keelekasutuse piirkondlikest erijoontest ehk murdepärasustest. XX sajandi alguskümnendite radikaalse keeleuuenduse teadlikuks eesmärgiks sai talupoegliku, Põhja-Eesti keskosa rahvakeelest välja kasvanud eesti kirjakeele muutmine moodsaks rahvuskeeleks,
more » ... saks rahvuskeeleks, mida kasutatakse ühtviisi kõigis Eesti linnades ja maanurkades. Eesti keeleuuendus, niivõrd kui ta lõi uusi, üldiseks kasutamiseks mõeldud norme, oli suunatud keele ajaloolise mitmekesisuse kitsendamisele. Ka konkreetselt esitasid keeleuuendajad sageli uusi keelendeid, eriti 1 Artikkel põhineb ettekandel, mille pidasin Huno Rätsepa 85. sünnipäevale pühendatud konverentsil "Keeleuuenduse aastasada" 28. detsembril 2012 Tartu Ülikoolis, ja valmis Eesti Teadusagentuuri projekti IUT2-37 raames. Tänan Vilja Oja abi eest murdevormide levikukaartide tegemisel.
doi:10.3176/esa58.08 fatcat:6v6vnw7zgfbg3g4qxkzhmfawnu