Ηλεκτρικά πλοία: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα [article]

Νικόλαος Πατέστος, Ερνέστος Τζαννάτος, University Of Piraeus
2021
Στην διπλωματική εργασία που αναλύεται παρακάτω παρουσιάζονται οι πτυχές των ηλεκτρικών πλοίων λόγω της ανάγκης που υπάρχει απόρροια της κλιματικής αλλαγής και την παγκόσμια μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται οι προοπτικές και οι περιορισμοί με τους οποίους καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη και εδραίωση ενός αμιγώς ηλεκτρικού στόλου εμπορικών και επιβατηγών πλοίων. Επιπλέον αναλύεται το περιβάλλον που καλείται να δημιουργηθεί για να γίνει η υιοθέτηση του
more » ... ι η υιοθέτηση του εν λόγω τύπου πλοίου αλλά και η κατανόηση της σκοπιμότητας που υπάρχει για την άμεση δράση προς αυτή την κατεύθυνση
doi:10.26267/unipi_dione/582 fatcat:rhtqspwgjjgn7d4blkd2jzrfwu