Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija Studijski smjer Marketing

Www Hr
unpublished
Studijski smjer Marketing oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studentima osigurati sposobnosti za kvalitetnije komuniciranje s tržištem, i to tako da proizvod/usluga nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolja pozicija u odnosu prema konkurenciji. Naglasak je na stjecanju znanja o vlastitim mogućnostima, sagledanih u okvirima unutarnjega i vanjskog okruženja, kako bi se prepoznale nadolazeće prijetnje, a što bolje
more » ... skoristile prilike koje proizlaze iz kretanja u okruženju. Poslovno okruženje čine dionici (stakeholderi) s kojima se ostvaruje neposredna marketinška komunikacija polazeći pritom od PEST okruženja (gospodarska kretanja, socio-kulturni utjecaji, politički i zakonski utjecaji, nove tehnologije, konkurencija...) i unutrašnjeg okruženja u poduzeću (organizacijski resursi, organizacijska struktura i organizacijska kultura). Marketinško će komuniciranje biti uspješno ako se temelji na segmentaciji tržišta (geografsko, demografsko, interesno...), pri čemu se orijentacija na ciljni segment najčešće temelji na marketinškom miksu (7P). U okviru ovog programa, studenti će steći specifičnu naobrazbu iz područja uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija povezanih s novim trendovima u marketingu.
fatcat:bdhn34n3ijdofebo5rm2vjgbum