Case Report of Two Level Thoracic Disc Herniation with Syringomyelia
İki Seviyede Torakal Disk Hernisi ile Siringomiyelisi Olan Olgu Sunumu

Tuba Tülay KOCA
2015 Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports  
iringomiyeli, intramedüller içi sıvı dolu kistlere verilen isimdir. Çoğunlukla asemptomatiktir ve tesadüfi olarak saptanır. Bilinen etiyolojik sebepler; travma, tümör, spinal kanal malformasyonları (en sık Chiari Tip 1), postenfeksiyöz vs. olarak sayılabilir. Altta yatan sebebin bulunamadığı durumda ise "idiyopatik siringomyeli" olarak adlandırılmaktadır. Klinik bulgular etkilenen bölgeye göre değişmekle birlikte ağrı, duysal RESİM 2a: Aksiyal kesitte T11-T12'de sağ mediolateral disk hernisi
more » ... ülmektedir. RESİM 2b: Torakolomber manyetik rezonans görüntülemedesagittal kesitte T5-T12 siringomiyeli hattı ve T6-7, T11-12 seviyelerinde disk hernisi görülmektedir.
doi:10.5336/caserep.2014-41866 fatcat:npznp3ltd5abnlt25c55bt5qau