RESEARCH AND OPTIMIZATION OF THE COMPONENTS OF MICROELECTRONIC DEVICES OF RELAY IN HIGH-VOLTAGE LINES

O. P. Liura, N. Ya. Vozna
2017 Scientific Bulletin of UNFU  
1 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна 2 Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОНЕНТІВ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАНЬ Розроблено швидкодіючі алгоритми (максимум 1-2 періоди промислової частоти) виявлення та інваріантної ідентифікації перехідних процесів у лініях електропересилань (ЛЕП) типу накидів,
more » ... ) типу накидів, коротких замикань та запуску потужних електроприводів (ПЕД), на основі яких визначено функції пристрою релейного захисту високовольтних ліній електропересилань. Подано структуру малогабаритного, мікроелектронного швидкодіючого пристрою релейного захисту з розширеними функціональними можливостями розпізнавання накидів та захисту високовольтних ЛЕП від коротких замикань, здійснено синтаксис його функцій. Це дало змогу успішно застосовувати розроблений метод та пристрій для одночасного розпізнавання накидів, коротких замикань та пуску потужних електроприводів. Викладено інформаційну технологію проектування структурних рішень спецпроцесора релейного захисту високовольтних ліній електропересилань. Систематизовано наявні засоби релейного захисту на основі апаратних та програмно-апаратних мікропроцесорних контролерів цифрового захисту. Класифіковано компоненти спецпроцесора та обґрунтовано їх характеристики, орієнтовані на лінії електропересилань 6 кВ. Продемонстровано часові діаграми випрямлених значень фазної напруги, струму та різниці фаз ∆φ при накидах, коротких замиканнях та запуску потужних електродвигунів у високовольтних ЛЕП.
doi:10.15421/40270529 fatcat:ml573f2c6jehdlkrddktrc7vx4