НАБЛИЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ: МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ ТА СТИСК

В.В. МОРОЗ
2013 Bulletin of the National Technical University KhPI A series of Information and Modeling  
В.В. МОРОЗ, канд. техн. наук, доц., ОНУ, Одеса НАБЛИЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ: МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ ТА СТИСК Розглянуті лінійні та нелінійні, адаптивні, геометричні методи гладких апроксимацій зображень для їх компактного представлення з метою покращення характеристик для подальшої обробки, збереження та передачі. Це дає змогу підвищити ефективність методів видалення шуму, сегментації, знаходження границь, розпізнавання образів. Порівняльний аналіз методів апроксимації для задачі стиску зображень
more » ... й на основі кількісної і якісної візуальної оцінки. Приведені висновки стосовно динамічної адаптації методів наближення до структури зображення. Бібліогр.: 22 назви. Ключові слова: методи апроксимації, стиск, структура зображень.
doi:10.20998/2411-0558.2013.19.11 fatcat:3ezp3xz63zecjigvcchvweh3zm