Termal Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Eskişehir Uygulaması

İnci Parlaktuna, Elis Dinçer
2019 Journal of Travel and Hospitality Management  
Öz Bölgesel kalkınma sahip olunan doğal kaynaklara bağlı olduğu kadar bu kaynakların etkin ve verimli kullanımıyla da yakın ilişkilidir. Bu çalışma, ""Termal Turizm Master Planı" kapsamında yer alan Eskişehir"deki doğal kaynakların termal turizm amaçlı olarak kullanımını ve kalkınma ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada üç bölümden oluşan soru formu hazırlanmış ve Eskişehir"de bulunan tesis yöneticileri ile yüz yüze görüşme yapılarak uygulanmıştır. Eskişehir termal
more » ... r termal kaynaklarının etkin kullanılmadığı, atıl kaldığı, Termal Turizm Master Planı"nın bölge için hayata geçirilemediği ve kalkınmasında termal kaynakların yeterli düzeyde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Regional development depends on natural resources. It is also important to use these resources effectively and efficiently. This study aims to use the natural resources of Eskişehir in "The Thermal Tourism Master Plan" for thermal tourism purposes and their relationship with development. In the study, a three-part questionnaire was prepared and applied to face-to-face interviews with facility managers in Eskişehir. It has been concluded that Eskişehir thermal resources are not used effectively and remain idle and Thermal Tourism Master Plan cannot be implemented for the region and also thermal resources are not used sufficiently in development.
doi:10.24010/soid.524744 fatcat:f2use6znszgmnofxhfpci6666i