Ortodontik maloklüzyona sahip bireylerde diyet kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Nehir Canıgür Bavbek, Burcu Baloş Tuncer, Eda Köksal, Cumhur Tuncer, Nevin Şanlıer
2016 Acta Odontologica Turcica  
ÖZET AMAÇ: Çalışmanın amacı, ortodontik maloklüzyonu olan adolesanların diyet kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, genel sağlığı ve ağız bakımı iyi olan 46 kız ve 30 erkek bireyin (ortalama yaş 11.4 ± 1.4 yıl) demografik bilgileri ve diyetlerine ilişkin verileri kullanıldı. Veriler, bireylerin iskeletsel büyüme modeli, maloklüzyonu, overjet ve overbite ilişkisi, toplam posterior fonksiyonel diş ünitesi sayısı (PFDU) ve ebeveynlerin eğitim düzeyi ile
more » ... lendirilerek değerlendirildi. Bireylerin diyet alım miktarı 24-saatlik diyet takibi listesi yöntemiyle ölçüldü. Diyet kalitesi ise Sağlıklı Yeme İndeksi (HEI-2010) ile değerlendirildi. Enerji ve besin değerleri Beslenme Bilgi Sistemi (BeBiS) programı ile hesaplandı. Gruplar arası karşılaştırma için Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanıldı. BULGULAR: Annenin eğitim düzeyinin total HEI (p = 0.002), total meyve (p = 0.007), bütün meyve (p = 0.018) ve rafine tahıl (p = 0.044) skorlarını etkilediği bulundu. İskeletsel büyüme modelinin, maloklüzyonun, overjet'in ve overbite'nin ise diyet kalitesini etkilemediği gözlendi. Overbite; enerji (r = 0.297, p = 0.009), karbonhidrat (r = 0.238, p = 0.039) ve protein (r = 0.305, p = 0.007) alımı ile korele bulundu. Overjet, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillere ilişkin skor ile pozitif korelasyon gösterdi (r = 0.238, p = 0.038). PFDU sayısı beden kitle indeksi ile pozitif korelasyon gösterdi (r = 0.327, p = 0.004). SONUÇ: Klinik açıdan maloklüzyon, adolesan bireylerin beslenme alışkanlıklarını değiştirecek düzeyde önemli bir role sahip olmayabilir. Ancak annenin eğitim düzeyi adolesan dönemdeki diyet kalitesini etkileyen ana değişkendir.
doi:10.17214/aot.96277 fatcat:h5qbmpsm2rhgbhbtv7tkotwieu