شیكردنەوەی سینۆپتیكی بۆ دیاردەی وشكەساڵی لە پارێزگاكانی سلێمانی و هەڵەبجە (1992-2018)

أحمد علي, أحمد عبدالله, محمد كريم
2022 Evaluation Study of Three Diagnostic Methods for Helicobacter pylori Infection  
doi:10.24271/jgu.2022.149161 fatcat:iv66kpu4yfdnzhkszhx3avdpoy