Czy można mówić o istocie i naturze kobiety?

Maria Małgorzata Baranowska
2016 Zeszyty Naukowe Centrum Badań im Edyty Stein  
Czy można mówić o istocie i naturze kobiety? Wielu to robi, także Edyta Stein, która posługuje się przede wszystkim pojęciem natury, jak również przeznaczenia i powołania, jako określanymi przez naturę. Słowo "istota" pojawia się rzadko w tym kontekście. Cel rozważań Edyty Stein, zawartych w zbiorze Die Frau 1 , jest praktyczny. Chodzi o sprawy wychowania i kształcenia kobiet, a także bliski temu problem ich pracy zawodowej. Wychowanie i kształcenie musi się liczyć z naturą wychowanków i
more » ... nek, z tym, jakie są wpisane w tę naturę mozliwości i konieczności. Obecność jakoś określonej, niezmiennej istoty jest tu założeniem przyjmowanym jako oczywiste. Jednostka staje się sobą, rozwija się i działa zgodnie z naturą. Zewnętrzne uwarunkowania i oddziaływania mogą sprzyjać rozwojowi człowieka lub przeszkadzać w nim, ostatecznie jednak nie da się niczego zbudować wbrew naturze (dokładniej -naturę przezwyciężyć może tylko łaska). Człowiek żyje, dorasta i działa zawsze w pewnej sytuacji historycznej i społecznej, staje wobec pewnych oczekiwań, ograniczeń, przymusów. Pojawia się więc pytanie o zgodność (lub niezgodność) tych zewnętrznych uwarunkowań z naturą, rozumianą jako coś, co zakreśla pewne granice możliwości, poza którymi zaczyna się to, co z naturą niezgodne, co jej się przeciwstawia. Wiążą się z tym pytania o życiowe i zawodowe powołanie kobiety. ________________ 1 E. Stein, Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade, Edith Steins Werke, Bd. 5, Editions Nauwelaerts, Freiburg 1959. ZNCB IM. EDYTY STEIN • FENOMEN EDYTY STEIN -DAS PHÄNOMEN EDITH STEIN NUMER 11 POZNAŃ 2014
doi:10.14746/cbes.2014.11.12 fatcat:7ce6j3bsenguvcj7rctptfmh5u