A data-driven approach to detect passenger flow anomaly under station closure

Yuhang Wu, Baojing Huang, Xue Li, Yingnan Zhang, Xinyue Xu
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3016398 fatcat:tttigiuehbbkfpetbq7uhy5snq