Taksi Yolculuğu İçin Geliştirilmiş Mobil Uygulamalarda Süreç Modelleri: Yolcu Hakimiyeti Açısından Eksikler ve Yeni Bir Model Önerisi

Yilmaz YÜCE, Ali ÇOBAN, Şerif İNANIR, Yalçın İŞLER
2022 European Journal of Science and Technology  
Öz Taksi yolculuğu için geliştirilmiş birçok yazılım mobil uygulama marketlerinde yer almaktadır. İlgili uygulamalar yolculuk hâkimiyeti ve kontrolü için çeşitli işlem ve işlevler barındırmaktadır. Bu çalışmada, taksi yolculuğunu kontrol altına alan uygulamalar incelenmiştir. İnceleme sonucunda uygulamaların benimsediği süreç modeli ve işlev-işlem kümeleri ortaya çıkarılmıştır. Böylece yolculuk için jenerik bir model ortaya konmuştur. Jenerik model, taksi yolculuğunu bütüncül bir şekilde ele
more » ... bilecek 5 aşamaya sahiptir: yolculuk tasarlama, yolculuk eşleştirme, taksi bekleme, yolculuk seyir takibi ve yolculuk sonrası. İncelenen uygulamaların işlev ve işlemleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda yurtiçi ve yurtdışı mobil uygulamaların işlevsellikleri arasındaki farklar ortaya konmuştur. Çalışmanın diğer bir amacı ise, mobil uygulamalar için yeni bir taksi yolculuk hizmet modeli tasarlamaktır. Bu modelin önemli yönü, incelenen uygulamalarda bulunmayan işlemlere de dayalı olarak yolcuların yolculuklarının her aşamasında hakimiyetlerini artırrmak üzere tasarlanmasıdır. İlgili işlemler sayesinde yolculuk esnasında rota üzerinde düzenlemeler yapılabilir. Gelecek çalışma niteliğinde olmak üzere, çalışmadaki önerilen model kapsamında taksi ulaşımı için bir konuma dayalı yolcu bilgilendirme mobil uygulamasının geliştirilmesi planlanmaktadır.
doi:10.31590/ejosat.1045908 fatcat:bzvjwtlqhfdn7fzdxnprctspjy