АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ШИМ

Катерина Яківна Івакіна
2013 Collected scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport  
Рostgraduate К.І. Ivakina У статті виконано аналіз динамічних процесів системи автоматичного регулювання, яка має випрямляч з широтно-імпульсною модуляцією. Показано вирівнюючу дію фактора пульсацій на зміни коефіцієнта передачі перетворювача. Ключові слова: випрямляч, широтно-імпульсна модуляція, замкнута структура, коефіцієнт передачі, фактор пульсацій, процес кінцевої тривалості.
doi:10.18664/1994-7852.142.2013.84611 fatcat:5cwbqkatyvhzfboqeylvpktapi