A new proof of the consistency of axiom of choice and the generalized continuum hypothesis [Lecture]
Nový důkaz bezespornosti axiomu výběru a zobecněné hypotézy kontinua

Ladislav Rieger
1962 Časopis pro pěstování matematiky  
doi:10.21136/cpm.1962.117418 fatcat:knnpjyuskjet7iftickphwv244