Za profesorem Vencovským

Jitka Koderová
2006 Český finanční a účetní časopis  
5. července 2006 zemřel člen katedry měnové teorie a politiky, jeden z nejvýznamnějšíchsoučasných teoretiků a historiků v oblasti monetární teorie prof. JUDr. František Vencovský.Renomé uznávaného odborníka začal získávat již od počátku 60. let, kdy se významně podílelna řešení v té době stěžejních měnově politických problémů.V této činnosti pokračoval i poroce 1989. V 90. letech získala jeho vědecká činnost další impuls v souvislosti s potřebouzmapovat vývoj českého ekonomického myšlení. Je
more » ... kého myšlení. Je autorem řady významných publikací iz této oblasti. Jako významný odborník vykonával mnoho čestných funkcí a byl odměněnřadou vyznamenání. Jako vynikající odborník a vážený kolega nebude nikdy zapomenut.
doi:10.18267/j.cfuc.189 fatcat:fsdsrbltqvc6pm4qcg6msknyoe