XORSHIFTUL+: A Novel Hybrid Random Number Generator for Internet Of Things And Wireless Sensor Network Applications

Ömer Aydın, Cem Kösemen
2020 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz There are an increasing number of lightweight devices such as smart cards, radio frequency identification (RFID) tags, wireless sensor nodes and devices associated with the Internet of Things (IoT) concept, all of which need effective and lightweight security structures. One of the basic elements used in authentication protocols is the nonce values that are generated by PRNGs. Also random numbers are used for encryption process in secure communication. Proposed PRNG has demonstrated great
more » ... monstrated great suitability for devices with limited resources in terms of performance, resource usage and randomness. This generator is tested with NIST statistical test suite (NIST STS), which is one of the most comprehensive randomness test tools. It is also implemented, tested on wireless identification and sensing platform (WISP) passive RFID tag and compared with well-known PRNGs. As a result of the comparisons, it has better results than its rivals. Akıllı kartlar, radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketleri, kablosuz sensör düğümleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konsepti ile ilişkili düşük kaynaklı cihazların sayısında artış olmaktadır. Kimlik doğrulama protokollerinde kullanılan temel öğelerden biri SRSÜ'ler tarafından üretilen nonce değerleridir. Ayrıca güvenli iletişimde şifreleme işlemi için rasgele sayılar kullanılır. Önerilen SRSÜ, sınırlı kaynaklara sahip cihazlarda performans, kaynak kullanımı ve rastlantısallık açısından uygunluk göstermiştir. Bu üreteç en kapsamlı rastgele sayı test araçlarından biri olan NIST istatistiksel test takımı (NIST STS) ile test edilmiştir. Ayrıca, kablosuz tanıma ve algılama platformu (WISP) pasif RFID etiketi üzerinde test edilmiş ve uygulanmış ve iyi bilinen SRSÜ'lerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda rakiplerinden daha iyi sonuçlar vermiştir.
doi:10.5505/pajes.2020.00344 fatcat:kujxxv7ibnfupmuvyvcnmfc3ka