A Broad Blockade of Signaling from the IL-20 Family of Cytokines Potently Attenuates Collagen-Induced Arthritis

Xinyu Liu, Hong Zhou, Xueqin Huang, Jingjing Cui, Tianzhen Long, Yang Xu, Haipeng Liu, Ruoxuan Yu, Rongchuan Zhao, Guangping Luo, Anliang Huang, Joshua G. Liang (+1 others)
2016 Journal of Immunology  
doi:10.4049/jimmunol.1600399 pmid:27619991 fatcat:utyw54aw3jbrvchi5od5koikai