A Histogram Algorithm For Fast Audio Retrieval

Wei Liang, Shuwu Zhang, Bo Xu 0002
2005 Zenodo  
[TODO] Add abstract here.
doi:10.5281/zenodo.1415811 fatcat:fezyobt3vzfs5bmzrqdnsmku7u