Późnovistuliański rozwój sieci rzecznej w rejonie Kotliny Toruńskiej na tle struktur starszego podłoża [unknown]

Piotr Weckwerth
2007
Autor zajął się rolą ruchów tektonicznych (mających charakter ruchów neotektonicznych oraz związanych z glaciizostazją i halokinezą) w strukturach mezozoicznych podścielających Kotlinę Toruńską i ich wpływem na kształtowanie się sieci hydrograficznej tego obszaru pod koniec ostatniego zlodowacenia (a także zlodowaceń wcześniejszych). Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów kartograficznych dotyczących różnowiekowych struktur i formacji skalnych przedstawił uporządkowaną koncepcję rozwoju
more » ... rzecznej w Kotlinie Toruńskiej i jej sąsiedztwie. Nawiązał przy tym do licznych opracowań geomorfologów i geologów czwartorzędu, które ukazały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
doi:10.34858/spg.4.2007.012 fatcat:taxgamkoinernmyrbcaviugoja