Klastry jako jedna z kluczowych koncepcji architektonicznych EXPO 2015: Procesy badawcze i praktyka designu kolaboracyjnego

Dominika Sobolewska
2020 inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine  
Klaster (od. ang. Cluster ‒ zgęstek) to zgrupowanie przestrzenne lub powiązanie systemowe mniejszych obiektów w jeden większy. W kontekście Expo 2015 jest to z jednej strony nowatorski model wielofunkcyjnego środowiska architektonicznego, umożliwiający wielopłaszczyznową promocję i zaangażowanie krajów uczestniczących, z drugiej zaś efekt innowacyjnego procesu projektowego, tzw. collaborative design, angażującego w procesy kreacyjne grupy podmiotów wywodzących się z różnych dziedzin.
doi:10.52652/inaw.31 fatcat:mnpswjhq3rcv5cmnfguf3vhesa