Medusa-like Atypical Intracerebral Vein: A Rare Case of Symptomatic Developmental Venous Anomaly

Aloysius Ebi Ligha, Faith Owhabel Rpbert
2017 Türk Nöroloji Dergisi  
Developmental venous anomaly (DVA) is an extreme variation of the normal transmedullary vein, which is necessary for the normal venous drainage of an area of the brain. It occurs in as many as 2% of individuals. In most cases, it is considered to be an incidental finding, however it can be symptomatic under very rare circumstances. The possible pathomechanism of symptomatic DVA is broadly divided into mechanical and flow-related. The flow-related pathomechanism accounts for the majority of
more » ... he majority of cases. Susceptibility weighted magnetic resonance imaging study is the imaging modality of choice in all vascular anomalies because it can detect even very remote vascular abnormalities and its superiority over conventional imaging can never be over emphasized. Irrespective of the pathomechanism of DVA, conservative management remains the treatment of choice. This case of symptomatic DVA is presented to buttress the fact that though most symptomatic venous anomalies are associated with hemorrhage from cavernoma, in rare cases, symptoms may arise from DVAs that are not associated with other vascular malformations. Gelişimsel venöz anomali (GVA) beynin bir bölgesinin normal venöz drenajı için gerekli olan normal transmedüller venin sıradışı bir varyasyonudur. Normal popülasyonda %2 oranında görülür. Çoğu olguda bu durum tesadüfi bir bulgu olarak gözlenmiştir, ancak çok nadir durumlarda semptomatik olabilir. Semptomatik GVA'nın muhtemel patomekanizması genel olarak mekanik ve akım ilişkili olarak ayrılmıştır. Olguların çoğunu akım ilişkili patomekanizma oluşturmaktadır. Manyetik rezonans incelemede 'susceptibility weighted imaging' sekansı tüm vasküler anomalilerde tercih edilen görüntüleme yöntemidir, çünkü çok uzak vasküler anormallikleri bile tespit edebilir ve konvansiyonel görüntülemeye göre üstünlüğü asla göz ardı edilemez. GVA'nın patomekanizması ne olursa olsun konservatif yaklaşım halen tercih edilen tedavi durumundadır. Bu semptomatik GVA olgusu, semptomatik venöz anormalliklerin çoğunun kavernoma bağlı kanama ile ilişkili olmasına rağmen, nadir durumlarda, diğer vasküler malformasyonlar ile ilişkili olmayan GVA'lara bağlı semptomların ortaya çıkabileceği gerçeğini desteklemek için sunulmuştur. Abstract Öz Ad dress for Cor res pon den ce/Ya z›fl ma Ad re si: Aloysius Ebi Ligha MD,
doi:10.4274/tnd.65928 fatcat:nmzq4kl4kbacnh4mtuhfi6lwjq