РЕЧНИК ФИТОНИМА У ЛЕКАРУШИ КОСТЕ РАДОВИЋА (1830)

Николина Тутуш
2019 Prilozi proučavanju jezika  
У раду се представља рукописна лекаруша са молитвеником Косте Радовића из 1830. године, која се чува у Одељењу раритета Матице српске, под сигнатуром РР II 62. Циљ истраживања односи се на сагледавање предстандардног језичког израза на лексичком нивоу и на састављање речника фитонима заступљених у овом рукопису. Као резултат добија се систематизован преглед биља које се код нас употребљавало за лечење, као и преглед језичког фонда везаног за њихово именовање. Поређењем са старијим,
more » ... м медицинским списима, као што су Ходошки зборник и Хиландарски типик, настоји се осветлити потенцијална повезаност овог рукописа са делима сличне намене ранијег периода, при чему се као критеријуми узимају организација текста, број и истоветност биљних врста, њихових назива и лековита дејства која им се приписују.
doi:10.19090/ppj.2019.50.47-83 fatcat:bam25exzmfegnhdao4x25nbtym