Marshall B. Rosenberg, Living Nonviolent Communication: Practical Tools to Connect and Communicate Skillfully in Every Situation: Practical Tools to Connect and Communicate Skillfully in Every Situation, Sounds True, Canada 2012, pp.170

Małgorzata Kozak
2014 Horyzonty Wychowania  
Aneta Rogalska-Marasińska Child's Right to Learn about Multicultural Europe in Future Teachers' Education / Prawo dziecka do poznawania wielokulturowej Europy w kształceniu przyszłych nauczycieli REVIEWS / RECENZJE Małgorzata Kozak (rev.
doaj:b482dc5ac5d644509281488a91f4ec87 fatcat:qxaswy5f4nemnjnluhplhamhuy