OSMANLI DONANMASINDA MODERN TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK: BAHRİYE SANAYİ ALAYLARI

Burcu KURT
2015 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.21550/sosbilder.269523 fatcat:f4bm2rdkercwpnhdfhvst3rbk4