Türk Üniversite Öğrencilerinin Süsleme Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine

Levent Toksöz
2018 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
Özet Akıllı telefon ve bilgisayarın yaygınlaştığı günümüzde yazılı mesajlaşmalar günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu mesajlaşmalarda göndericin hissiyatını doğru bir şekilde alıcıya iletebilmesi için emoji kullanımına başvurduğu görülmektedir. Japonca resim anlamına gelen e ile harf anlamına gelen moji kelimesinin birleşiminden meydana gelen emoji kelimesi; yazılı mesajlarda duyguları ya da bir takım kavramları ifade etmede kullanılan görsel simge olarak tanımlanır. Emojiler
more » ... u bildiren ve süsleme amaçlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yazılı mesajda süsleme amaçlı emoji kullanımının alıcıda oluşturduğu etkileri cinsiyet faktörünü göz önünde bulundurarak incelemektir. Çalışmaya Namık Kemal Üniversitesi'ne mensup 120 öğrenci katılım göstermiştir. Göndericinin kadın ve erkek olarak betimlendiği iki farklı senaryo hazırlanarak, alıcı rolünü üstlenen katılımcılara çeşitli mesajlar gösterilmiş, her bir mesajın ardından göndericiden edindikleri çeşitli duyguları değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda, kadın alıcıların süsleme amaçlı emoji kullanan kadın göndericileri daha 'güvenilir', 'sorumluluk sahibi' ve 'yakın' olarak değerlendirdikleri anlaşılmıştır. Abstract Written messaging has become a part of our daily life with the spread of smartphone and computer. In these messaging the use of emoji is being used to convey the sender's feelings correctly to the receiver.The emoji word that comes from the combination of the word e, which means picture in Japanese, and the word moji, which means letter in Japanese, is defined as a visual symbol used in expressing feelings or some concepts in written messages. Emojies are divided into two for emotional and adornment purposes. The purpose of this study is to examine the effects of adornment emoji usage on the receiver in written message, taking into account the gender factor. 120 students from Namık Kemal University have participated in the study. Two different scenarios in which the sender is described as male and female have been prepared and various emoji messages have been shown to the participants who have played the role of the receiver; and after each message, they have been asked to evaluate emotional intensity of the sender. According to the results of the study, it has been understood that female receivers consider female senders who use emoji for adorment more reliable, responsible and close.
doi:10.30794/pausbed.424870 fatcat:ydx4tffdsnernbdl7p5gyrzzby